SALON 1 SALON 2
SEMPOZYUM PROGRAMI ÜREME SAĞLIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR AİLE HEKİMLİĞİ & KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ORTAK SEMPOZYUMU
09:00-09:30 Açılış
İNFERTİLİTENİN TARİHÇESİOturum Başkanları: Murat Celiloğlu & Niyazi Aşkar
Konuşmacı: Tansu Küçük
09:30-11:00 Oturum 1 – İNFERTİLİTEDE GÜNCEL KONULAR

Oturum Başkanları: Serdar Günalp & Mehmet Özeren

Oturum 1- ÜREME SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Cüneyt Eftal Taner & Mete Çağlar

09:30-09:50 IUI kritik analiz
Yunus Aydın
İnfertil çiftlerin değerlendirilmesi
Alper Biler
09:50-10:10 İnfertilite ve mikrobiyota
Gülfem Terek Ece
Fertilitenin korunması ile iligli temel prensipler
Volkan Emirdar
10:10-10:30 Üreme hücrelerinde gen düzenlemeleri – günümüz ve gelecek
Kayhan Yakın
Prekonsepsiyonel değerlendirme ve gebeliğe hazırlık
İrfan Külahçıoğlu
10:30-10:50 Ovaryan stimülasyonda bireyselleştirilmiş tedavi
Barış Ata
Yardımcı üreme tekniklerine genel bakış
Funda Göde
10:50-11:00 Soru-Cevap Soru-Cevap
11:00-11:15 Kahve Molası Kahve Molası
11:15-12:45 Oturum 2 – İNFERTİLİTEDE CERRAHİ

Oturum Başkanları: Mete Güngör & Üzeyir Kalkan

Oturum 2 – JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE TARAMA

Oturum Başkanları: Sefa Kurt & Bahadır Saatlı

11:15-11:35 Endometriotic cysts, when should they be removed? Is there a risk?
Angelos Daniilidis
Birinci basamakta kanser taramaları
Özge Tuncer
11:35-11:55 Endometriozis dışı infertilite ile ilişkli cerrahide temel prensipler
Şafak Olgan
Serviks kanserinde tarama
Selim Kandemir
11:55-12:15 Endometriosis – adenomyosis cerrahisi ve infertilite
Onur Topçu
HPV aşıları
Emrah Töz
12:15-12:35 İnfertilitede histeroskopi
Ahmet Demir
Pelvik kitlelere yaklaşım
Aykut Özcan
12:35-13:15 Soru-Cevap Soru-Cevap
13:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ ve “KONTRASEPSİYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ” OTURUMU

Moderatör: Erbil Doğan
Konuşmacı: Ahmet Barış Güzel

14:00-14:40 Oturum 3: ÜREMENİN KORUNMASI OTURUMU

Oturum Başkanları: Barış Ata & Mehmet Özeren

PANEL: İNFERTİLİTEDEN DOĞUMA AİLE HEKİMLİĞİNİN ROLÜ

Moderatörler: Erbil Doğan & Kürşat Akkaya
Panelistler: Barış Büke, Seval Sakarya Acar, Levent Erdoğan, Funda Göde

14:00-14:20 Üremenin korunması Türkiye’de ve dünyada güncel durum

Gürkan Uncu

14:20-14:40 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu cerrahiler
Faruk Köse
14:40-16:00 PANEL: PGT

Moderatör: Ahmet Zeki Işık
Panelistler: Bülent Urman, Murat Çetinkaya, Mehtap Polat, Evrim Ünsal, Berrin Avcı, Esma Sarıkaya

Oturum 3 – 1. BASAMAKTA MEME HASTALIKLARI

Oturum Başkanları: Mehmet Ali Koçdor & Birol Kocaman

Meme hastalıklarında görüntüleme
Işıl Başara Akın
Meme hastalıklarında tanı ve tedavi 1
Mehmet Ali Koçdor
Meme hastalıklarında tanı ve tedavi 2
Mehmet Ali Koçdor
Soru-Cevap
16:00-16:15 Kahve Molası Kahve Molası
16:15-17:55 Oturum 4 – ART Uygulamalarında Güncel Konular

Oturum Başkanları: Esra Bulgan Kılıçdağ & Mete Işıkoğlu

Oturum 4- Obstetrik Oturumu

Oturum Başkanları: Sabahattin Altunyurt & Alper Zobarlar

16:15-16:35 Ovaryan stimülasyonda LH supresyonu için progestinler
Esra Bulgan Kılıçdağ
Gebelikte rutin tarama testleri ve düşük riskli gebelik izlemi
Süreyya Demir
16:35-16:55 PRP ve diğer adjuvan tedavilerin infertilitede yeri
Berfu Demir
Gestasyonel diyabet: Tarama ve izlem
Erkan Çağlıyan
16:55-17:15 Ovülasyonun tetiklenmesinde yenilikler
Murat Özekinci
Fetal biyometri ve antenatal iyilik halinin belirlenmesi
Gürsoy Pala
17:15-17:35 Luteal faz desteğinde progestinler
Gürkan Bozdağ
Gebelikte sık karşılaşılan sorunlara yaklaşım
Murat Akbaş
17:35-17:55 Soru-Cevap Soru-Cevap
18:00-18:20 Uydu Sempozyumu: Luteal faz desteğinde ve düşük tehdidli hastalarda didrogesteronun yeri

Moderatör: Barış Ata

Luteal faz desteğinde didrogesteronun yeri
Erbil Doğan

Düşük tehdidli hastalarda didrogesteronun yeri

Ahmet Demir

  SALON 1 SALON 2 SALON3 MEDİKAL PARK HASTANESİ
  ONKOFERTİLİTE 3D-4D USG KURSU SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU VİTRİFİKASYON KURSU
08:30-09:00 Kayıt ve Açılış
09:00-10:30 Oturum 1 – JİNEKOLOGLAR İÇİN MEME KANSERİ

Oturum Başkanları: Mehmet Güney & Nuh Zafer Cantürk

Kurs Direktörleri: Barış Ata & Ayşe Seyhan & Sevim Arıkan SÖZEL BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Mete Çağlar & Alper Biler

Kurs Direktörleri: Lale Karakoç & Burcu Taner & Sinan Özkavukçu
09:00-09:20 Meme radyolojisi ve gebelikte kuşkulu lezyon takibi
Işıl Başara Akın
İnfertil hastanın değerlendirilmesi. (Endrometrial polip, myom, adenomyozis, AFC değerlendirilmesi)
Ayşe Seyhan
09:30 -09:45 Cryoprezervasyonun temel prensipleri
Sinan Özkavukçu
09:20-09:40 Herediter meme kanseri olgularında risk danışmanlığı
Bahadır Güllüoğlu
Uterin anomalilerin 3d değerlendirilmesi
Engin Türkgeldi
09:45-10:00 Oosit ve Embryo Vitrifikasyonu Sinan Özkavukçu
09:40-10:00 Ovaryan doku dondurma ve transplantasyonda güncel durum
Işıl Kasapoğlu
Endometriosis değerlendirilmesi
Ayşe Seyhan
10:00-10:15 Kahve Molası
10:00-10:20 Adjuvan hormonal tedavide endometriumun takibi
Bahadır Saatlı
Adenomyozis değerlendirilmesi
Ayşe Seyhan
10:30-12:30 Pratik eğitim
Kurs Direktörleri: Lale Karakoç Sökmensüer, Burcu Tamer
10:20-10:30 Soru-Cevap 10:20-11:00 Olgular eşliğinde tartışma ve kursun değerlendirilmesi
11:00-12:30 Oturum 2 – ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları: Cemal Posacı & Muzaffer Sancı

11:00-11:30 Akılcı İlaç Kullanımı Ahmet Demir
11:00-11:20 İnfertil kadında meme kanseri ve sistemik tedavisi
Sevilay Altıntaş
11:20-11:40 Kemoterapi sırasında üremeyi koruyucu medikal modaliteler
Burak Karadağ
11:40-12:00 Kemoterapi öncesi acil ovülasyon indüksiyonu
Davut Güven
12:00-12:20 Oosit dondurmada güncel durum
Funda Göde
12:20-12:30 Soru-Cevap
12:30-13:30 ARA
13:30-14:10 Oturum 3

Oturum Başkanları: Erbil Doğan & Mustafa Emiroğlu

13:30-13:50 Risk azaltıcı cerrahi
Kemal Atahan
13:50-14:10 Gebelik planlamasında meme cerrahının rolü
Öner Menteş
14:10-14:20 Soru-Cevap
14:20-15:30 Uzlaşı Oturumu: ÜLKEMİZE ÖZGÜ PRENSİPLERİN BELİRLENMESİ

Moderatörler: Mehmet Ali Koçdor & Erbil Doğan
Panelistler: Bahadır Güllüoğlu, Sevilay Altıntaş, Nuh Zafer Cantürk, Davut Güven, Işıl Kasapoğlu