Sempozyum Tarihi ve Yeri

TSRM İzmir Sempozyumu 18-19 Mayıs 2019 tarihinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’de düzenlenecektir.

Sempozyum Merkezi

Wyndham Grand İzmir Özdilek


Bildiri Gönderimi

Bildiriler sözel, poster ve video bildiri olarak kabul edilecektir. Bildiri son gönderim tarihi3 Mayıs 2019’dur.

Kredilendirme

Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.