Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK
Prof. Dr. Erbil DOĞAN

Sempozyum Sekreteryası

Doç. Dr. Ahmet DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Funda GÖDE

TSRM Yönetim Kurulu

Başkan – Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK
2. Başkan – Prof. Dr. Barış ATA
Sekreter – Prof. Dr. Esra Bulgan KILIÇDAĞ
Sayman – Doç. Dr. Mehtap POLAT

TSRM Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Cem Somer ATABEKOĞLU
Doç. Dr. Berrin AVCI
Embriyolog Başak BALABAN
Prof. Dr. Gürkan BOZDAĞ
Doç. Dr. Barfu DEMİR
Prof. Dr. Erbil DOĞAN
Prof. Dr. Semra KAYATAŞ ESER
Prof. Dr. Yakup KUMTEPE
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN