Sözlü Sunu Oturumları

SÖZLÜ SUNU B OTURUMU
Oturum Başkanları: Çetin Timur (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul), Gönül Aydoğan (Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
Talasemi Majorlu Hastalarda D Vitamini Ve Parathormon Düzeylerinin Kardiyak Fonksiyon İle İlişkisi Ayça Koca Yozgat
Ülkemizde Pediatrik Hematoloji Kliniklerinde Tromboz: Çok Merkezli Çalışma Sonuçları Hale Ören
İstanbul İli İşitme Engelli Okulları Taraması Ve MHY-9 İlişkili Makrotrombositopeni Birlikteliği Tülin Tiraje Celkan
Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Prognoza Etkisi Melike Sezgin Evim
Ülkemizde İzlenen Sickle-Beta Talasemi’li Hastaların Değerlendirilmesi: Tphd Hemoglobinopati Çalışma Grubu Ön Sonuçları Tuğba Belgemen Özer
SÖZLÜ SUNU C OTURUMU
Oturum Başkanları: Musa Karakükcü (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Ünsal Özgen (İnönü Üniversitesi, Malatya)
Dıamond Blackfan Anemili Hastalarda İmmünolojik Değerlendirme Şule Unal
Çocukluk Çağında Akut Travma İlişkili Koagülopatı Ve Hmgb1 Emel Ulusoy
Transfüzyon Bağımlı Talasemi Hastalarında Hipofizdeki Demir Birikiminin İncelenmesi Şefika İlknur Kökcü Karadağ
B Talasemi Majörde İdrar Neutrofil-Gelatinase Associated Lipocalin Düzeyi Ve Renal Fonksiyon Bozukluğu İle İlişkisi Akkız Şahin Yaşar
Lösemi Ve Kemik İliği Nakli Yapılan Olgularda Santral Sinir Sistemi Fungal Enfeksiyonları Serap Karaman
SÖZLÜ SUNU D OTURUMU
Oturum Başkanları: Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Elif İnce (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Çocukların İdame Tedavisinde Ve Sonrasında Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi Emine Zengin
Edinsel Aplastik Anemili Çocuklarda Hematopoietik Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejiminde Mezenkimal Kök Hücre Kullanımı Arzu Akçay
Düzenli Kan Transfüzyonu Yapılan Talasemi Majör Hastalarında Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi Dilek Ece
Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarımızda Karşılaştığımız Akut Komplikasyonlar Evrim Sunamak
Kemoterapi Tedavisi Alan Kanserli Hastalarda Solunum Virüslerinin Mevsimsel Dağılımı: Üç Yıllık Tek Merkez Deneyimi Sultan Aydın Köker
SÖZLÜ SUNU E OTURUMU
Oturum Başkanları: Buket Erer Del Castello (Yeditepe Üniveristesi, İstanbul), Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Beta Talasemi Major Tanılı Çocuklarda Akraba Dışı Donörden Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi Selime Aydoğdu
Neonatal Lenfopeni İle Kombine İmmün Yetmezlik Taraması: Tek Merkez Deneyimi Türkan Patıroğlu
Dıamond Blackfan Anemisi Olan Hastalarda Demir Yüklenmesi Ve Sağaltımı Şule Ünal
Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarımızın Tedavi Sonuçları:Tek Merkez 20 Yıllık Deneyim Birol Baytan
Akut Lenfoblastik Lösemi: Yirmi Yıllık Deneyimimiz Evrim Sunamak
SÖZLÜ SUNU F OTURUMU
Oturum Başkanları: Hüseyin Gülen (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa), Gül Nihal Özdemir (Kanuni Sultan Sülayman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Gelişen Osteonekroz Olguları Ve Özellikleri;Çok Merkezli Çalışma İdil Yenicesu
Akut Lösemili Çocuklarda Pnömocystitis Jirovici Pnömonisi Canan Albayrak
Çocuklarda B12 Vitamin Eksikliğinin Nörolojik Bulguları: 120 Hastanın Analizi Elif Acar Arslan
Hepatit Veya Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Aplastik Anemi: Özlem Tüfekçi
Dıamond Blackfan Anemili Hastalarda Yüksek Oranda Dismorfik Bulgular Şule Ünal